Over het onderzoek en de behandeling van scoliosis.
Bru´ne, Pierre Jaune Henri de, 1863-1948.


Amsterdam : Metzler & Basting, 1889.

Description : printed wrappers, bt, tp, [1]-93 p., [4 l.] pl. ; ill.: 4 phot. ; in-8.

Photograph : 4 views of the spinal deformity of a female patient.

Photographer : the author, Pierre Jaune Henri de Bru´ne.

Subject : Spine — Deformities ; treatment.

Notes :Desnoods kan men de bereiding der negatieven en positieven door een ander laten doen, indien men het te druk heeft, maar het nemen van het beeld is iets dat ieder medicus met gemak kan leeren en doen en, indien men er eenigszins op is ingericht, het werk van enkele oogenblikken.

Na het besluit genomen te hebben, bracht ik niet veel tijd zoek met het uit te voeren, na alle benoodigdheden aangeschaft te hebben, nam ik eerst een paar stadsgezichten voor oefening en toen die goed waren uitgevallen begon ik op een Maandagmorgen met de patienten te photographeeren. Veertien dagen later was ik in het bezit van vier en dertig, geheel door mijzelf vervaardigde en goede photographieŰn van scoliotische ruggen.

Nu vind ik het 't beste om dadelijk aan een voorbeeld, de waarde der photographie voor 't onderzoek, voor het in beeld brengen van den toestand van een scoliotischen rug, te demonstreeren. Ik verwijs hiervoor naar de eerste der hierachter staande photographieŰn. Ik koos met opzet hiervoor uit mijn collectie een geval van beginnende scoliose. Eenige oppervlakkig ziende personen beweerden dat de rug recht was. Maar een nauwlettend oog ziet op deze photographie allerlei zeer duidelijk waarneembare afwijkingen.—Pages 56-57.


•    •    •


Bruine1889

De Bru´ne's doctorate is a Dutch language guide to the techniques of Austrian orthopedic surgeon, Adolf Lorenz (v. Lorenz). He adopted Lorenz's view that the camera was indispensable in the diagnosis and treatment of spinal deformities, and before undertaking his thesis, De Bru´ne bought the equipment he needed to learn photography and master its clinical applications. Pages 55-63, as well as most of the introduction and a featured case report, are devoted to a discussion of his photographic experiences.

©All rights reserved.